Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της

Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

 


 

 

- Ενημέρωση για τη διαδικασία καταβολής αμοιβών των Mελών Ε.Π. από ερευνητικά προγράμματα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 99 του ν.4310/2014

 

 


 

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ–GLOBAL TIMESHEET (2017)

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ–GLOBAL TIMESHEET (2017 - ΜΕ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)