Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της

Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

 


 

- Ενημέρωση για τη διαδικασία καταβολής αμοιβών των Mελών Ε.Π. από ερευνητικά προγράμματα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 99 του ν.4310/2014

 


 

- Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν υπόδειξης της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ τροποποιήθηκε το ατομικό φύλλο χρονοχρέωσης ή global timesheet (κωδικός εντύπου: Δ5-02-Δ19) για τους απασχολούμενους σε έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ–GLOBAL TIMESHEET

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ–GLOBAL TIMESHEET (ΜΕ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

 


 

- Φυσικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, υποψήφιοι διδάκτορες, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, άνεργοι, κλπ) που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα. Υποχρεώσεις ΚΦΑΣ

 

Καθορισμός rates μελών Ε.Π. και μόνιμου προσωπικού και διαδικασίες απασχόλησης φοιτητών και εξωτερικών συνεργατών στα πλαίσια του έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός

 

- Καθορισμός του ποσοστού παρακράτησης, βάσει του Ν.2530/1997 των Μελών ΕΠ που απασχολούνται σε έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Αριθ. Πρωτ. 1343/03-05-2011

 

- Αναδρομικές συμβάσεις στα έργα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, Αριθ. Πρωτ. 1342/03-05-2011

 

- Ανώτατα όρια πρόσθετων αμοιβών μελών ΕΠ και λοιπού προσωπικού του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ από έργα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, Αριθ. Πρωτ. 1341/03-05-2011