Ενημερωτικά δελτία


 

- Ενημερωτικό δελτίο (5) (13-04-2016) [1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (4) (05-04-2016) [Αμοιβές μελών ΕΠ από προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (3) (17-03-2016) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»]

 περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (2) (07-03-2016) [Νέο Ανώτατο Όριο Πάσης Φύσεως Αποδοχών και Πρόσθετων Αμοιβών ή Απολαβών ή Συντάξεων] 

περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (1) (29-02-2016) [Νέες διαδικασίες για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός] 

 περισσότερα...

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία νέα -  ανακοινώσεις

  

- Πρόχειρος Διαγωνισμός, με αριθμό τεύχους προκήρυξης 4(ΕΛΚΕ)/2016 και Αριθμ.Πρωτ.1245/25-05-2016,  με σφραγισμένες προσφορές (ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) για Παροχή Υπηρεσιών σχετικά με «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» συνολικού προϋπολογισμού 17.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. [ΟΜΑΔΑ 1: προϋπολογισμός 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και ΟΜΑΔΑ 2: προϋπολογισμός 7.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (CiGreece) κωδ. 3681», που υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Διαφορετικότητα, ανισότητες και κοινωνική ενσωμάτωση» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και υπεύθυνο τον κο Βλαχόπουλο Στέφανο και κωδικό Ειδικού Λογαριασμού 10711

   περισσότερα...


 

- Πρόσκληση Συνεδρίασης της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Αριθμ.Πρωτ.1242/24-05-2016, την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 και ώρα 09:30 π.μ. στο Γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής στο κτίριο του Διοικητηρίου

   περισσότερα...


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.1234/24-05-2016, για προμήθεια υπηρεσιών λογισμικού γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «H ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: Αποτύπωση, Επιπτώσεις και Διαχείριση» - Υποέργο 5 «Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των εισροών των αποστραγγιστικών τάφρων στον Αµβρακικό και συμβολή τους στην ανάπτυξη της ανοξικής ζώνης» και κωδικό Ειδικού Λογαριασμού 10712, στο πλαίσιο του Προγράμματος Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ). Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€)

   περισσότερα...